Vrácení zboží

 

Při nákupu přes internetový obchod máte dle § 1829 občanského zákoníku jako spotřebitel právo od smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu odstoupit. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, je povinen předat nebo zaslat zpět zboží ve lhůtě nejpozději do 14. dnů od odstoupení od smlouvy.

 

 FORMULÁŘ KE STAŽENÍ ZDE  - VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 

Adresa pro vrácení zboží:

Evamoda.cz, Pavel Kubizňák, Vítkov 40, Tachov, 347 01, (zásilku označte jako VRATKA)

 

nebo můžete formulář zkopírovat níže

 

(Formulář je třeba zkopírovat a vytisknout, podepsat a zaslat v zákonné lhůtě naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu info@evamoda.cz, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

 

Odstoupení od kupní smlouvy

 

 

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

 

Adresát:

Prodávající:  Evamoda.cz – Pavel Kubizňák

IČ: 87534592

Se sídlem: Vítkov 40, Tachov 347 01

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě www.evamoda.cz objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč na bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 

V ………. dne ……….

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele                                                  Přílohy: Doklad o koupi

                                                                                                            (podpis)